Exhitbitor Login
Join Newsletter
Activities

วันที่

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

พฤหัสบดี 15

11.00 - 16.00

การแข่งขัน Thailand National Barista Championship (TNBC)

เวทีการแข่งขันกาแฟ

การแข่งขัน Thailand National Brewers Cup Championship (TNBrC)

การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship

 

การแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship

11.00 - 12.00

สาธิตการทำปาท่องโก๋จากแป้งข้าวหอมมะลิ

Bakery Workshop

13.00 - 14.00

สาธิตทำไอศกรีมเจลาโต้ โดย Carpigiani Gelato University

Bakery Workshop

 

13.30 - 14.00

ไอเดียเพื่อจัดการภายในร้าน Rubber maid

เวทีกลาง

 

14.00 - 15.00

Best Food Bakery Menu Creation

เวทีกลาง

 

15.30 - 16.00

การจัดเก็บและการกระจายสินค้าด้วย Attached Lid Container

เวทีกลาง

ศุกร์ 16

11.00 - 16.00

การแข่งขัน Thailand National Barista Championship (TNBC)

เวทีการแข่งขันกาแฟ

การแข่งขัน Thailand National Brewers Cup Championship (TNBrC)

การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship

 

การแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship

11.00 - 12.00

สาธิตการทำปาท่องโก๋จากแป้งข้าวหอมมะลิ

Bakery Workshop

 

12.30 - 13.00

เครื่องดื่มสุดเก๋ใช้ต่อยอดธุรกิจ

เวทีกลาง

 

13.00 - 14. 00

สาธิตทำไอศกรีมเจลาโต้ โดย Carpigiani Gelato University

Bakery Workshop

 

13.00 - 13.30

บริหารการจัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจง่ายๆด้วย Folder Large container

-

 

14.00 - 15.00

Best Food Bakery Menu Creation

เวทีกลาง

 

14.00 - 16.00

สาธิตตกแต่งเค้ก Gold and money fondant cake โดยร้าน Oh My Cake

เวทีกลาง งานเบเกอรี่

 

14.00 - 15.00

เมนูรับซัมเมอร์สดใสเย็นจี๊ดฉ่ำใจสไตล์ลองบีช

Work Shop

 

15.00 - 15.30

แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายและการจัดส่งสินค้า

เวทีกลาง

 

16.30 - 17.00

สาธิตเจลาโต้แบบง่ายๆ รสชาติเลิศ ทำง่าย กำไรดี

เวทีกลาง

เสาร์ 17

11.00 - 16.00

การแข่งขัน Thailand National Barista Championship (TNBC)

เวทีการแข่งขันกาแฟ

การแข่งขัน Thailand National Brewers Cup Championship (TNBrC)

การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship

 

การแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship

 

11.00 - 13.00

Master Chef Bakery - Double Fromage Cheese Cake

Bakery Workshop

 

11.30 - 12.30

สอนทำปาท่องโก๋จากแป้งข้าวหอมะลิ

เวทีกลาง

12.00 - 13.00

สาธิตทำไอศกรีมเจลาโต้ โดย Carpigiani Gelato University

Work Shop

12.30 - 13.00

ไอเดียเด็ด เมนูมันม่วง ทำกินก็ง่าย ทำขายก็รุ่ง

เวทีกลาง

14.00 - 16.00

Master Chef Bakery Class - Double Fromage Cheese Cake

Bakery Workshop

13.00 - 14.00

เมนูรับซัมเมอร์สดใสเย็นจี๊ดฉ่ำใจสไตล์ลองบีช

Work Shop

13.30 - 14.00

ไอเดียการเก็บรักษาอาหารด้วย Weloc

เวทีกลาง

14.00 - 15.00

Best Food Bakery Menu Creation

เวทีกลาง

14.00 - 15.30

เสวนาบริหารร้านกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Work Shop

15.30 - 16.00

นวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาดกับ TANA Quick & Easy

เวทีกลาง

16.30 - 17.00

การสาธิตทำเบเกอรี่

เวทีกลาง

อาทิตย์ 18

11.00 - 16.00

การแข่งขัน Thailand National Barista Championship (TNBC)

เวทีการแข่งขันกาแฟ

การแข่งขัน Thailand National Brewers Cup Championship (TNBrC)

การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship

 

การแข่งขัน Thailand National Cup Tasters Championship

 

11.00 - 13.00

Master Chef Bakery - Caramelia milk chocolate mousse coconut

Bakery Workshop

 

11.30 - 12.30

สอนทำปาท่องโก๋จากแป้งข้าวหอมมะลิ

เวทีกลาง

 

12.30 - 13.00

เครื่องดื่มสุดเก๋ใช้ต่อยอดธุรกิจ

เวทีกลาง

 

13.00 - 14.00

การสาธิตทำเบเกอรี่

เวทีกลาง

 

13.30 - 14.00

ตัวช่วยในการจัดระเบียบครัวด้วย Color code system

เวทีกลาง

 

14.00 - 16.00

Master Chef Bakery - Caramelia milk chocolate mousse coconut

Bakery Workshop

 

14.00 - 15.00

สาธิตทำไอศกรีมเจลาโต้ โดย Carpigiani Gelato University

Word shop

 

14.00 - 15.00

Best Food Bakery Menu Creation

เวทีกลาง

 

15.30 - 16.00

การใช้ Roll container เพื่อการจัดการพื้นที่จัดเก็บในธุรกิจ

เวทีกลาง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์

** กิจกรรมในห้อง Work shop และ Bakery work shop รับจำนวนจำกัด สวงนสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองก่อน (กรุณาแสดงตัวก่อนเวลา 30 นาที)

*** จองที่นั่ง : คุณวริทร โทร. 02 861 4013 ต่อ 102 Email : VARINTORN.kavin@gmail.com